Αποτελέσματα 2016

img

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016

Αναζητήστε (πεδίο “search”) το αγώνισμα που επιθυμείτε και κατεβάστε το αρχείο αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε συσκευή κινητού τηλεφώνου ή tablet, περιστρέψτε την συσκευή σας σε οριζόντιο προσανατολισμό (landscape) προκειμένου να μπορείτε να δείτε όλα τα περιεχόμενα του πίνακα. Τα αποτελέσματα θα ανεβαίνουν σε συνεχή ροή, όπως παρέχονται από τη γραμματεία αγώνων. Τα αποτελέσματα παρέχονται σε μορφή αρχείου PDF.

Για την ανανέωση του πίνακα απαιτείται επαναφόρτωση (refresh) η σελίδα.

A/AΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΓΩΝΙΣΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (9/12/2016)800 ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΥΝΑΙΚΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
2ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (9/12/2016)200 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΓΥΝΑΙΚΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
3ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (9/12/2016)200 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΑΝΔΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
4ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (9/12/2016)800 ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Προαγωνιστικά)ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
5ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (9/12/2016)800 ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Προαγωνιστικά)ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
6ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (9/12/2016)400 Μ.Α.ΓΥΝΑΙΚΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
7ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (9/12/2016)400 Μ.Α.ΑΝΔΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
8ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (9/12/2016)400 Μ.Α.ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
9ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (9/12/2016)400 Μ.Α.ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
10ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (9/12/2016)1500 ΕΛΕΥΘΕΡΟΑΝΔΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
11ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ (10/12/2016)50 ΥΠΤΙΟΑΝΔΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
12ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ (10/12/2016)50 ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
13ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ (10/12/2016)50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
14ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ (10/12/2016)50 ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΥΝΑΙΚΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
15ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ (10/12/2016)200 Μ.ΑΤΟΜΙΚΗΑΝΔΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
16ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ (10/12/2016)200 Μ.ΑΤΟΜΙΚΗΓΥΝΑΙΚΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
17ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ (10/12/2016)100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΑΝΔΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
18ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ (10/12/2016)100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΓΥΝΑΙΚΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
19ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ (10/12/2016)200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
20ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ (10/12/2016)200 ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΥΝΑΙΚΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
21ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ (10/12/2016)100 ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
22ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ (10/12/2016)100 ΠΡΟΣΘΙΟΓΥΝΑΙΚΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
23ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ (10/12/2016)200 ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
24ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ (10/12/2016)200 ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
25ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)50 ΥΠΤΙΟΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 -10 -11 -12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
26ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)50 ΥΠΤΙΟΑΓΟΡΙΑ 9 - 10 - 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
27ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 -10 -11 -12 ΕΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ
28ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΓΟΡΙΑ 9 - 10 - 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
29ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)200 ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 - 11 - 12 ΕΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ
30ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)200 ΕΛΕΥΘΕΡΟΑΓΟΡΙΑ 10 - 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
31ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)200 ΥΠΤΙΟΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
32ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)200 ΥΠΤΙΟΑΓΟΡΙΑ 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
33ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)100 ΠΡΟΣΘΙΟΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 - 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
34ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)100 ΠΡΟΣΘΙΟΑΓΟΡΙΑ 10 - 11 - 12 ΕΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ
35ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)200 Μ. ΑΤΟΜΙΚΗΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 - 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
36ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)200 Μ. ΑΤΟΜΙΚΗΑΓΟΡΙΑ 10 - 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
37ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 -10 -11 -12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
38ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΑΓΟΡΙΑ 9 - 10 - 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
39AΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
39BΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
39CΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
39DΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
40AΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ
ΠΡΟΒΟΛΗ
40BΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (10/12/2016)4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗΑΓΟΡΙΑ 10 - 11 - 12 ΕΤΩΝ
ΠΡΟΒΟΛΗ
41ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (11/12/2016)50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
42ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (11/12/2016)50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
43ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (11/12/2016)50 ΠΡΟΣΘΙΟΓΥΝΑΙΚΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
44ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (11/12/2016)50 ΠΡΟΣΘΙΟΑΝΔΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
45ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (11/12/2016)400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
46ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (11/12/2016)400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
47ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (11/12/2016)100 ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
48ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (11/12/2016)100 ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
49ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (11/12/2016)200 ΠΡΟΣΘΙΟΓΥΝΑΙΚΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
50ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (11/12/2016)200 ΠΡΟΣΘΙΟΑΝΔΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
51ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (11/12/2016)100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΥΝΑΙΚΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
52ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (11/12/2016)100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΑΝΔΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
53ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)50 ΕΛΕΥΘΕΡΟΑΓΟΡΙΑ 9 - 10 - 11 - 12 ΕΤΩΝ
ΠΡΟΒΟΛΗ
54ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)50 ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 -10 -11 -12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
55ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)50 ΠΡΟΣΘΙΟΑΓΟΡΙΑ 9 - 10 - 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
56ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)50 ΠΡΟΣΘΙΟΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 -10 -11 -12 ΕΤΩΝ
ΠΡΟΒΟΛΗ
57ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)100 ΥΠΤΙΟΑΓΟΡΙΑ 10 - 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
58ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)100 ΥΠΤΙΟΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 - 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
59ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)400 ΕΛΕΥΘΕΡΟΑΓΟΡΙΑ 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
60ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)400 ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
61ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΓΟΡΙΑ 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
62ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
63ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)200 ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
64ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)200 ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 - 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
65AΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
65BΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
65CΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
65DΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
66AΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
66BΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
66CΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ
66DΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (11/12/2016)4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝΠΡΟΒΟΛΗ