Αποτελέσματα Σαββάτου 12-12-2015

img

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 12/12/2015
Σάββατο 12/12/15 | 09:30 – Αγωνιστικά
Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ STARTING LIST ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ VIDEO
1 50 ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ Προβολή Προβολή Play
2 50 ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προβολή Προβολή Play
3 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ Προβολή Προβολή Play
4 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προβολή Προβολή Play
5 200 Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ Προβολή Προβολή Play
6 200 Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προβολή Προβολή Play
7 100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ Προβολή Προβολή Play
8 100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προβολή Προβολή Play
9 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ Προβολή Προβολή Play
10 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προβολή Προβολή Play
11 100 ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ Προβολή Προβολή Play
12 100 ΠΡΟΣΘΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προβολή Προβολή Play
13 200 ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ Προβολή Προβολή Play
14 200 ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προβολή Προβολή Play
Σάββατο 12/12/15 | 17:30 – Προαγωνιστικά
Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ STARTING LIST ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ VIDEO
1 50 ΥΠΤΙΟ ΚΟΡ.9-10-11–12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
2 50 ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡ.9-10-11-12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
3 50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΟΡ.9-10-11–12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
4 50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΓΟΡ.9-10-11-12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
5 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ.10-11–12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
6 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡ.10-11–12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
7 200 ΥΠΤΙΟ ΚΟΡ.11–12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
8 200 ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡ.11–12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
9 100 ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡ.10-11–12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
10 100 ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡ.10-11–12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
11 200 Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΡ.10-11-12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
12 200 Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡ.10-11-12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
13 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ.9-10-11–12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
14 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡ.9-10-11–12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
15 4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΟΡ.9-10-11–12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
16 4Χ50 Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡ.9-10-11–12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play