Αποτελέσματα Κυριακής 13-12-2015

img

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 13/12/2015
Κυριακή 13/12/15 | 09:00 – Αγωνιστικά
Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ STARTING LIST ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ VIDEO
1 50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προβολή Προβολή Play
2 50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ Προβολή Προβολή Play
3 50 ΠΡΟΣΘΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προβολή Προβολή Play
4 50 ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ Προβολή Προβολή Play
5 400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προβολή Προβολή Play
6 400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ Προβολή Προβολή Play
7 100 ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προβολή Προβολή Play
8 100 ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ Προβολή Προβολή Play
9 200 ΠΡΟΣΘΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προβολή Προβολή Play
10 200 ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ Προβολή Προβολή Play
11 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προβολή Προβολή Play
12 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ Προβολή Προβολή Play
Κυριακή 14/12/14 | 13:00 – Προαγωνιστικά
Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ STARTING LIST ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ VIDEO
1 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 9 – 10 – 11 – 12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
2 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 -10 -11 -12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
3 50 ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 9 – 10 – 11 – 12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
4 50 ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 -10 -11 -12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
5 100 ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 10 – 11 – 12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
6 100 ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 – 11 – 12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
7 400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 11 – 12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
8 400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 – 12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
9 100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΓΟΡΙΑ 11 – 12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
10 100 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 – 12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
11 200 ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 11 – 12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
12 200 ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 – 12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
13 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 9 – 10 – 11 – 12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play
14 4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 -10 -11 -12 ΕΤΩΝ Προβολή Προβολή Play